Deutsche Sprache


Biblioteka: Udžbenici i priručnici 110


Elektronsko izdanje


Uvod

Poštovane kolege, pred Vama je materijal za učenje nemačkog jezika na visokoškolskim smerovima za buduće učitelje i vaspitače, koji je nastao iz potreba neposrednog rada sa studentima, kako u učionici, tako i u virtuelnom prostoru za vreme onlajn nastave u periodu pandemije korone, te je dopunjen, sređen i sabran u ovaj udžbenik.

Baš kao što se jezik sastoji od strukture i sadržaja ili, izražavajući se jezikom biologije, od kostura i tkiva, odnosno od gramatike, u kojoj su pobrana pravila, prema kojima taj jezik funkcioniše, i leksike, koja se po pomenutim pravilima slaže, tako je i ovaj udžbenik sastavljen od dva glavna, to jest od leksičkog i gramatičkog dela. Ova podela samo je prividna i nastala je iz didaktičkih potreba, odnosno neophodnosti da se pri učenju stranog jezika u određenom momentu više fokusira jedna njegova konkretna strana, no baš kao što jedno biće ne može postojati bez bilo kog od pomenutih delova, tako je to i sa jezikom, te se ni u kom trenutku ne sme zaboraviti njegova celina.

Link: http://research.rs/Publications/DeutscheSprache.pdf