Psihologija


Biblioteka: Udžbenici i priručnici 68

—————

PREDGOVOR

             Udžbenik koji je pred Vama, dragi čitaoče, namenjen je kursevima Opšte psihologije i Pedagoške psihologije, pa je tako i strukturisan u dva relativno zasebna dela. Kažemo relativno, jer su neka poglavlja iz prvog dela neophodna da bi se razumela njihova nadgradnja u drugom delu (na primer, poglavlje o učenju je osnov za razumevanje principa i postupaka u psihologiji obrazovanja).

            Psihologija je nauka koja je znatno mlađa od drugih (naročito prirodnih) nauka i, kao takva, još uvek traga za mnogim istinama koje su nedvosmisleno i metodološki zasnovano dokazane. Iz tog razloga, u našem tekstu mi smo iznosili samo one postavke i preporuke koje su opšteprihvaćene i naučno nesumnjive, trudeći se, pritom, da pratimo najsavremeniju naučnu literaturu.

            Kao što ćete uočiti čitajući udžbenik, svako poglavlje započinje malim okvirom koji najavljuje osnovne teme koje će u njemu biti obrađene, a završava se pitanjima za obnavljanje gradiva koja takođe ocrtavaju najvažnije delove tog poglavlja. U samom tekstu, najvažniji pojmovi su napisani crnim slovima (bold). Nadamo da će Vam ovi dodaci olakšati učenje.

            Takođe se nadamo da smo jednostavnošću teksta učinili ovaj udžbenik lakim za učenje, kao i da smo ga oplemenili zanimljivim detaljima koji će to učenje učiniti i poželjnim.

Novembra, 2014.

Autori