Porodična pedagogija


Biblioteka: Udžbenici i priručnici 69

—————

Porodična pedagogija je pedagoška disciplina koja se bavi proučavanjem porodičnog vaspitanja. Neki autori govore ne o pedagoškoj nauci nego o pedagoškim naukama pa, shodno tome, porodičnu pedagogiju nazivaju jednom od pedagoških nauka. No, bilo da se ona nazove jednom od pedagoških disciplina ili jednom od pedagoških nauka, suština ostaje ista. Ona proučava zakonitosti i karakteristike vaspitanja u porodici, odnose među činiocima porodičnog vaspitanja, mogućnosti vaspitanja u porodici, uticaj porodične atmosfere na vaspitanje deteta, oblike i sredstva porodičnog vaspitnog delovanja. Zadaci porodične pedagogije su…