Uputstva za autore za objavljivanje rada u časopisu Research in Pedagogy


Srpska akademija obrazovanja u Beogradu, Pedagoški fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu objavljuju časopis Research in Pedagogy dva puta godišnje (u junu i decembru). Časopis razmatra sve radove, a pod uslovom da predstavljaju originalne radove autora koji prilaže/u rad i pod uslovom da se autorska prava prenesu na suizdavače ukoliko rad bude bio prihvaćen za objavljivanje.

Časopis Research in Pedagogy prednost daje empirijskim i primenjenim istraživanjima, odnosno onim istraživanjima čije rezultate je moguće koristiti u stvarnom obrazovnom okruženju. Studije koje se bave svim nivoima i tipovima obrazovanja – formalnim, neformalnim; osnovnim, srednjoškolskim, visokim; andragoškim i celoživotnim – smatraju se jednako značajnim. Svi radovi koji se pojave u časopisu Research in Pedagogy podrobno se recenziraju.

Pročitajte ceo tekst…